Voorlichtingsbijeenkomst brandpreventie geslaagd

Op dinsdagavond 8 januari heeft de brandweer in De Skans een voorlichting over brandpreventie gegeven.

Dit n.a.v. de brand bij Taekema Campers eind november vorig jaar.

Deze brand heeft de nodige impact gehad in de omgeving. StiBego vond het daarom gewenst om brandpreventie nog een keer onder de aandacht van de ondernemers te brengen.

 Op de avond waren 17 mensen aanwezig, waaronder wethouder Anko Postma.

De heer Anne de Jager coördinator brandveilig leven van Brandweer Fryslân heeft uitleg gegeven hoe brand kan ontstaan en welke maatregelen ondernemers kunnen of moeten treffen om het te voorkomen. Van belang is ook dat bedrijven met personeel een noodplan hebben opgesteld, waarmee de werknemers ook bekend moeten zijn.

Hoewel de deelname meer had gekund, was het een geslaagde interactieve avond.

Voor informatie over brandveilig ondernemen, wordt verwezen naar de website www.brandveilig.com???

Indien er daarnaast nog vragen zijn over de brandveiligheid in uw eigen onderneming en u wilt in contact komen met de heer De Jager stuur dan even een mail met uw telefoonnummer aan parkmanager@stibego.nl. De parkmanager zorgt voor doorsturen van uw mail.

Deel dit op: