CALAMITEITENKAART voor deelnemers Stichting Bedrijven Gorredijk

       

Dit zelf invullen
Bedrijf:
Straat:
Dichtstbijzijnde AED:

Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met:

Politie

Brandweer, Ambulance

0900 8844

112

Huisartsenpraktijk De Kompe Dokterswacht www.dokterswacht.nl 0513-461551

Voor spoedeisende huisartsenzorg

Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 08.00 uur

Zaterdag, zondag en op feestdagen 24 uur per dag bereikbaar 0900-1127112

G4S Alarmcentrale 020-5693000

Dit nummer kunt u bellen bij eventuele verdachte personen, voertuigen of situaties bijv. bij het openen en sluiten van uw pand, of kort ervoor.

info@stibego.nl Via dit meldpunt kunt u allerlei zaken melden op het gebied van overlast, criminaliteit, beheer en onderhoud en onveilige verkeerssituaties.

Uw melding komt altijd terecht bij de juiste persoon en u ontvangt hiervan een bericht.

Overige nummers:

Parkmanager Jan Teunissen 06-46622301
Uw wijkagent

 

Servicelijn openbare ruimte gemeente

Herman Kruis                                                      0900 8844 

Klachten en meldingen over: onderhoud van wegen, straten, stoepen en paden.

Openbaar groen,plantsoenen en bomen. Gemeentelijke riolering,putten,kolken en gemalen. Straatnaam-en verkeersborden.

Verkeersveiligheid.                                0512-386399

E.mail: meldingen@opsterland.nl

Collectief Beveiligd www.G4S.nl 06-51152053
Parkmanagement/KVO-B Oeds van der Woude 06-51452989
Gemeente Opsterland Algemeen nummer 0512-386222
Meldingen over openbare straatverichting ZIUT (lichtmastnummer op de achterzijde op 3 meter hoogte doorgeven ) service.noord@ziut.nl  088-9450250
Meldingen over afvalinzameling Service Ynformaasje Punt van Omrin 0900-2100215
syp@omrin.nl
…………………………………………………… Werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur
……………………………………………………

 

Stichting Bedrijven Gorredijk Leitswei 2 8401 CL Gorredijk KvK nr. 01101489
BTW nr. 815808021B01 IBAN NL 15 RABO 0334 6075 90

            e f f i c i ë n t – s c h o o n – v e i l i g    

Deel dit op: