Buitenbeter App

Buitenbeter app voor snelle meldingen aan de gemeente!
Voor meldingen van zaken die u als ondernemer aangaande schoon, heel en veilig op de
bedrijventerreinen opvallen kunt u de buitenbeter app op uw smartphone downloaden.
Hiermee kunt u meteen op de plek en het moment waarop u iets signaleert, dit snel bij de gemeente
melden.
Zo werkt het:
1. Maak een foto met uw smartphone van de situatie, zodat meteen duidelijk is wat u heeft
gesignaleerd
2. Op basis van GPS wordt de locatie automatisch bepaald, zodat de gemeente meteen weet
waar de melding is gedaan.
3. Selecteer het probleem uit een lijst van veel voorkomende problemen. U kunt het ook zelf
omschrijven.
4. Verzend de melding, deze komt automatisch bij de gemeente.
Zowel het downloaden van de app als het verzenden van de meldingen is gratis.
De meldingen kunnen ook nog gevolgd worden via uw smartphone.
Voor meer informatie: http://www.buitenbeter.nl/

Deel dit op: