Avondschouw december 2019

Op grond van de voorwaarden voor behoud van het KVO-certificaat dient twee keer per jaar een schouw over de bedrijventerreinen plaats te vinden.

Zowel en avond- en een dagschouw. Met schouwen vindt er een fysieke verkenning plaats om te kijken of er potentiële veiligheid risico’s zijn, het er schoon en ordelijk uitziet en er geen verdere belemmeringen zijn die een negatieve invloed hebben op de bedrijventerreinen. Ook voor de vierjaarlijkse verlenging van het keurmerk vindt er door een auditor van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een schouw plaats. De uitkomst van deze schouw is medebepalend voor het verlengen van het KVO-certificaat.

De schouw die twee keer per jaar plaatsvindt wordt uitgevoerd door de werkgroep KVO. De werkgroep maakt standaard onderdeel uit van het proces dat nodig om het keurmerk te kunnen handhaven. Elk kwartaal vindt er overleg plaats over onderwerpen als; inbraak- en diefstal preventie, verkeersveiligheid, brandveiligheid, beheer en onderhoud, surveillance etc.

In de werkgroep hebben zitting: ondernemers (4), politie, brandweer, gemeente en de parkmanager. Voor de ondernemers is er een vacature. Het kost 4 keer 2 uren per kwartaal plus 2 keer een schouw van een uur. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Jan Teunissen, parkmanager, tel: 0646622301.

Uitkomsten avondschouw december 2019

Het algemene beeld is dat het er allemaal schoon en verzorgd uitziet.

Wel is het opgevallen dat erop meerdere plaatsen op de bedrijventerreinen in de groenstrook naast de weg wordt geparkeerd. Hierdoor worden deze groenstroken beschadigd en wordt het verkeer belemmerd bij elkaar passeren. Dit is geen goede ontwikkeling. Zo nodig worden betrokken ondernemers hierover benaderd. Wellicht kan indien noodzakelijk in overleg met gemeente naar oplossingen worden gezocht.

Ten opzichte van de avondschouw december 2018 viel op dat de verlichting op de terreinen van de ondernemers over het algemeen sterk is verbeterd. Een goede verlichting werkt in het algemeen positief ter voorkoming van inbraak en of diefstal.

Sinds maart vorig jaar is er voor de bedrijventerreinen van Gorredijk een buurtpreventie whatsapp actief. De buurtpreventie app is een prima middel om de bedrijventerreinen van Gorredijk nog veiliger te maken. Heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan een mail met uw naam, adres en mobiele nummer aan parkmanager@stibego.nl

Aan het gebruik van de app zijn spelregels verbonden. De informatie staat ook op de website www.stibego.nl

Wat betreft brandveiligheid wijzen wij erop om makkelijk brandbare goederen niet op te slaan tegen de gevel van een bedrijfsgebouw. Waar dat aan de orde was, zal de ondernemer daar op worden gewezen. De brandverzekering heeft vaak een clausule dat brandbare stoffen/(vuil-)containers een minimale afstand van meestal 5 meter tot de gevel moeten hebben, controleer uw polis!

Op twee plaatsen lag een beetje afval in de groenstrook van de kant van de weg. Of dit van bedrijven in de buurt komt, valt niet te constateren. Helaas komt het ook voor dat mensen op of naast de weg afval of grofvuil deponeren in plaats van dit naar het stort te brengen. Indien het klein zwerfafval betreft kunt u dit wellicht in uw eigen container deponeren. Betreft het grof afval dan kunt u dit melden met de Gemeente App. U kunt de app downloaden via de Appstore of Google Playstore. De melding komt direct bij de buitendienst van de gemeente terecht en wordt dan in behandeling genomen. Als u uw gegevens achterlaat, wordt u op de hoogte gehouden van de afhandeling van uw melding. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Deel dit op: