10 februari

Bijeenkomst ondernemers en organisaties op de Overtoom

20.00 uur
De Skâns, Gorredijk

Uitnodiging:

Bijeenkomst ondernemers en organisaties op de Overtoom

Beste Ondernemer op de Overtoom,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op 10 februari om 20.00 uur in De Skâns te Gorredijk.

Deze bijeenkomst is een initiatief van StiBeGo en zal in het teken staan van onze gezamenlijke belangen op de Overtoom en het wel of niet voortzetten van een aantal ingezette initiatieven.

De bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van het verzoek van de gemeenteraad om te onderzoeken of er onder de ondernemers op de Overtoom nog behoefte is om gezamenlijk vertegenwoordigd te zijn en vanuit die rol samen dingen op te pakken of een gesprekspartner te zijn voor derden waaronder de gemeente. Dit naar aanleiding van het opheffen van het Ondernemers Fonds Gorredijk.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft een externe adviseur met diverse stakeholders gesproken om te kijken of er een partij is die graag de handschoen op wil pakken om de belangen van de ondernemers op de Overtoom te vertegenwoordigen. Als bestuur van StiBeGo pakken we die handschoen graag op. Temeer omdat recent onderzoek door de gemeente laat zien dat de Overtoom er goed bij staat in relatie tot andere bedrijventerreinen in de omgeving en volgens dat zelfde onderzoek ook nog veel toekomstmogelijkheden biedt. Het zou zonde zijn dat nu weg te laten glippen.

Met oog voor de historie en vooral met de blik vooruit, willen we graag uitleggen wat er de afgelopen periode is gedaan en hoe dat is gefinancierd en wat we graag anders willen gaan doen. Verder leggen we graag de contouren van een plan aan u voor om te proeven of dat aansluit bij uw wensen. Tijdens de bijeenkomst komt o.a. aan de orde:

  • Terugblik op gesprekken stakeholders;
  • Succes van de Overtoom nu en in toekomst (o.a. resultaten STEC-rapport);
  • Waarom wel samenwerken op de Overtoom;
  • Plan & begroting.

Na de bijeenkomst krijgen alle ondernemers op de Overtoom van ons een korte online enquête waarin we concreet uw behoefte zullen peilen. Het vertrekpunt is om de gezamenlijke activiteiten op basis van een vrijwillig donateurschap te financieren. Ook daar zal in de enquête naar uw mening worden gevraagd.

Wat ons betreft een mooi vertrekpunt voor een nieuwe samenwerking en een mooie toekomst op de Overtoom. We zien u graag op de bijeenkomst.

Door te klikken op

https://forms.gle/D79ac4eUJDzVSxZ69

wordt u gevraagd of u wel of niet aanwezig zal zijn op 10 februari aanstaande. (Dit om organisatorische redenen en afstemming met De Skâns). De ingevulde opgaven worden automatisch door ons ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitnodiging, dan kunt u contact opnemen met Jan Teunissen (parkmanager) 0646622301 of Berend Hiemstra (secretaris StiBeGo) 0513462100

Met vriendelijke groet,

Bestuur StiBeGo

Deel dit op: