Stibego|doelstellingen

Het doel van de Stichting Bedrijven Gorredijk is het structureel verbeteren van het ondernemersklimaat op onze bedrijventerreinen. Vanuit de slogan “Efficiënt – Schoon-Veilig “ Hebben we onze doelstelling opgesplitst naar kwaliteit en naar kosten.

Kwalitatieve doelstellingen:
Realisatie van duurzaamheid met blijvende functionaliteit. Realisatie en behoud van een hoog voorzieningenniveau. Realisatie en behoud van representativiteit van onze bedrijventerreinen. Het in stand houden van het KVO-B certificaat. Dit is het Keurmerk Veilig Ondernemen en staat vooral voor veiligheid op de terreinen.

Kosten doelstellingen:
Behoud waarde onroerend goed. Veiliger ondernemen dus minder schade. Besparing verzekeringspremie door het KVO-B certificaat. Besparing op inkoop collectieve diensten. Bij besparing op inkoop van collectieve diensten wordt met name gedacht aan afval , beveiliging , automatisering , energie , telecommunicatie en schoonmaak. Ondernemers blijven zich richten op hun afzonderlijke kernactiviteiten , maar kunnen Parkmanagement in gezamenlijkheid besparingen realiseren op de genoemde collectieve diensten.

Succesfactoren:
Het succes van Parkmanagement zal mede afhankelijk zijn van een zo groot mogelijke deelname en betrokkenheid van de gebruikers van onze bedrijventerreinen. Financiële middelen om Parkmanagement organisatorisch stevig te kunnen neerzetten zullen komen uit de contributies van de deelnemers , subsidies en eventueel fee’s van aanbieders van collectieve diensten.

Samenwerking:
De Stichting Bedrijven Gorredijk werkt heel nauw samen met De Gemeente Opsterland , Politie , Brandweer , MKB Nederland en de Kamer van Koophandel.

Parkmanager:
Jan Teunissen, Doalhof 87, 8401 XP Gorredijk, telefoon 0646622301
E-mail  info@stibego.nl